Arbenigwr mewn recriwtio addysgol,
yn ysbrydoli’r dyfodol.


Ein gwasanaethau Ein swyddi

RydymTeacherActive.

Mae TeacherActive yn un o asiantaethau recriwtio addysgol mwyaf y DU, yn darparu gwasanaethau recriwtio sydd wedi hen ennill eu plwyf i gefnogi profiadau dysgu rhagorol.

Rydym yn cymryd yr hyn rydym yn ei wneud o ddifrif, o nid cymaint pryd fyddwn yn ei wneud, rydym yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth arbenigol ac yn ei ddefnyddio i wella gyrfaoedd addysg ac i gyflawni nodau dysgu.


 

Pori swyddi yn ôl sector

Cynradd swyddi gwag.

Rhoi’r cyfle i chi feithrin meddyliau ifanc a darparu addysg eithriadol mewn ysgolion cynradd.

Eilradd swyddi gwag.

O ddosbarthiadau cyntaf y flwyddyn academaidd hyd at arholiadau terfynol y disgyblion, rydym yno i gefnogi dysgu bob cam o'r ffordd.

Meithrin/Blynyddoedd cynnar swyddi gwag.

Meithrin/Blynyddoedd Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar: Meithrin amgylchedd dysgu cadarnhaol yn rhai o’r blynyddoedd pwysicaf yn natblygiad plant.

Addysg Bellach swyddi gwag.

Rydym ni’n falch o weithio mewn partneriaeth â’r chweched dosbarth, colegau, carchardai a lleoliadau dysgu i oedolion er mwyn i bawb allu dysgu a ffynnu.

Preswyl swyddi gwag.

Darparu gofal sy’n canolbwyntio ar bobl i ddiwallu anghenion unigolion mewn lleoliadau gofal a phreswyl.

AAAA swyddi gwag.

Darparu rolau arbenigol, a staff arbenigol, i ddarparu addysg AAAA un-i-un.

Beth Sy'n eingwneud ni'n wahanol?

Mwyaf

Un o’r asiantaethau recriwtio addysg mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Cydymffurfiad

Tîm Cydymffurfio mewnol i ategu’r broses o wneud cais, archwilio a chyfeirio’r DBS yn ddidrafferth.

Llwyfan DPP

Llwyfan DPP am ddim My-Progression ar gyfer hyfforddi ac uwchsgilio.

ymroddedig

Cynllun recriwtio ac NQT parhaol pwrpasol.

Hyfforddiant

Darparu hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn Ymyriadau Diogelwch CPI a phynciau eraill.

Archwiliedig

Sicrhau ein bod ni’n cael archwiliad REC o un flwyddyn i’r llall.

Pwrpasol

Cynnig cyngor pwrpasol ar reoli’r gweithlu a chyngor gyrfaol arbenigol.
Rhowch hwb i’ch gyrfa addysg gyda My-Progression, y gwasanaeth DPP rhad ac am ddim sy’n cael ei bweru gan TeacherActive.

Rhowch hwb i’ch hyder gyda’n strategaethau ystafell ddosbarth, ewch ati i wella eich proffesiynoldeb gyda’n hawgrymiadau a chadw rheolaeth gyda’n cyngor rheoli ymddygiad, i gyd drwy fideos byr, rhad ac am ddim.
Gallwch chi gael adnoddau am ddim, tystysgrifau DPP a mwy ar wefan My-Progression.

Cliciwch yma i gael gafael ar adnoddau

Ein blogiau diweddaraf

Gweld yr holl flogiau

Bod yn un ohonom ni un ohonom

Ydych chi’n chwilio am yrfa gyffrous a gwerth chweil ym maes recriwtio addysg? Rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Dysgwch fwy am fywyd yn ein hasiantaeth recriwtio llwyddiannus, a gwnewch gais am un o’n swyddi ymgynghori neu reoli heddiw.


Rhagor o wybodaeth

Y newyddion diweddaraf

What makes a good recruiter? Advice on becoming a recruitment consultant

We go through the nine skills and assets needed so you can progress and be an excellent recruiter.

TeacherActive AGM 2023

Learn more about our awards ceremony and Annual General Meeting.

Introducing Active Impact

We can all be at the forefront of positive change. We believe in the power of collective action and want to do our bit to support the charities that are the beating heart of our local communities. They need us now, more than ever.