Am TeacherActive

Darparu gwasanaethau recriwtio addysg syd wdi hen ennill eu plwyf...

...i leoliadu a staff addysgol, gan eich helpu i gynnig profiadau dysgu rhagorol


Ers 2004, ni fu’r arbenigwyr ym maes addysg, gan ymfalchïo yn y gwasanaeth rhagorol a ddarparwn ledled Cymru a Lloegr i staff addysg a lleoliadau addysgol.cational settings.

Fel un o’r asiantaethau recriwtio addysg mwyaf yn y Deyrnas Unedig, rydym yn arbenigo yn y meysydd a ganlyn:
  • Cynradd
  • Eilradd
  • Meithrin/Blynyddoedd cynnar
  • Addysg Bellach
  • Preswyl
  • AAAA

Y gêm berffaith

Ymddiriedwch ynom ni i ysgwyddo’r baich wrth recriwtio er mwyn i chi allu canolbwyntio ar yr hyn rydych chi’n ei wneud orau: Addysgu meddyliau ifanc.

Rydyn ni’n gwybod bod dod o hyd i’r gyfatebiaeth berffaith yn gallu cymryd llawer o amser: fel addysgwr, rydych chi eisiau dod o hyd i’r rôl sy’n addas i chi ac sy’n cyd-fynd â’ch amserlen. Ac fel lleoliad addysgol, mae angen i chi ddod o hyd i ateb i’ch anghenion staffio sy’n ategu eich nodau dysgu uchel hefyd.
Cysylltwch â ni

Beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Mwyaf

Un o’r asiantaethau recriwtio addysg mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Cydymffurfio

Tîm cydymffurfio mewnol i gefnogi cais llyfn y DBS, fetio a geirdaon.

Llwyfan DPP

Llwyfan DPP am ddim My-Progression ar gyfer hyfforddi ac uwchsgilio

Ymroddedig

Cynllun recriwtio ac ECT parhaol pwrpasol.

Hyfforddian

Darparu hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn Ymyriadau Diogelwch CPI a phynciau eraill.

Archwiliedig

Sicrhau ein bod ni’n cael archwiliad REC o un flwyddyn i’r llall

Pwrpasol

Offering bespoke workforce management and specialist career advice.
Rhowch hwb i’ch gyrfa addysg gyda My-Progression, y gwasanaeth DPP rhad ac am ddim sy’n cael ei bweru gan TeacherActive.

Rhowch hwb i’ch hyder gyda’n strategaethau ystafell ddosbarth, ewch ati i wella eich proffesiynoldeb gyda’n hawgrymiadau a chadw rheolaeth gyda’n cyngor rheoli ymddygiad, i gyd drwy fideos byr, rhad ac am ddim
Gallwch chi gael adnoddau am ddim, tystysgrifau DPP a mwy ar wefan My-Progression.

Cliciwch yma i gael gafael ar adnoddau