Elusen

Rydym yn elusennol yma yn TeacherActive

Rydyn ni’n credu bod rhoi’n ôl yn eithriadol o bwysig ac yn ymfalchïo yn ein gwaith elusennol brwd dros sawl achos.

O frwydrau lip-sync i gystadlaethau pobi, dringo mynyddoedd a rasys elusennol, plymio o’r awyr, heriau cwstard ac ymdrechion Record Byd Guinness, rydym yn mynd yr ail filltir i gefnogi nifer o achosion elusennol bob blwyddyn.

Dros y flwyddyn academaidd 2022-2023, roeddem wedi codi dros £28,000 ar gyfer elusennau. Mae ein hadroddiad elusen gyntaf yn barod i’w weld. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn dadansoddi ein hymdrechion elusennol ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-2023, gan fyfyrio ar ein gweithgareddau codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig, cymunedau lleol sy’n agos at ein calonnau, ac elusennau cenedlaethol fel Cymorth Canser Macmillan a Phlant mewn Angen.

Cliciwch yma i ddarllen


 

Yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig

Yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig yw’r elusen o’n dewis ac mae’n agos at ein calonnau.Mae’r elusen yn ymdrechu i greu dyfodol gwell i’r rhai sy’n byw gyda ffibrosis systig, gan gyllido ymchwil arloesol, codi safonau gofal a chefnogi’r rhai sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint ynghyd â’u teuluoedd.

Rhoi arian i’r Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig

Rydyn ni’n mynd i’r eithaf i’r elusen, gan hyd yn oed gymryd rhan mewn sesiwn awyrblymio noddedig! Ar ben hyn, yn 2023 TeacherActive yn rhoihwb i roddion drwy ymrwymo i dreblu’r swm mae ein tîmwedi ei godi. 

Effaith Weithredol: cefnogi cymunedau lleol

Mae ein timau ledled y wlad yn gweithio’n agos gydag elusen o’u dewis yn eu hardal leol, gydag arian yn cael ei roi gan TeacherActive.

Mae hyn yn sicrhau bod sefydliadau llai, neu’r rhai sydd fwyaf mewn angen, yn gallu elwa ar roddion untro neu barhaus a chymorth corfforol gan ein tîm.

GROUNDWORK

Mae TeacherActive yn gweithio gyda GROUNDWORK i ysbrydoli cymunedau ac ysgolion i greu newid parhaol ar gyfer byd gwyrddach trwy gyfrannu arian i ariannu gofod dysgu awyr agored.

Bydd y gweithgareddau awyr agored hyn hefyd yn dysgu gwybodaeth werthfawr i blant ysgol am yr amgylchedd maent yn byw ynddo a sut gallant helpu i’w gynnal.